česky <<<

Naučná stezka Mukařov – Žernovka

Žernovka

Počátek obce Žernovka můžeme hledat přibližně v druhé polovině 14. století, kdy byla založena jako vojenská osada chránící zemskou stezku z Prahy do Kutné Hory. Zajímavý je původ jména obce „Žernovka“. Geologické podloží v okolí obce je z velké části žulového charakteru, a tak zřejmě již od dob vzniku obce v ranném středověku je zde těžen velmi kvalitní kámen. Z tohoto kamene se v minulosti vyráběl ruční mlýn na obilí, tzv. žernov (mlýnský kámen). To zavdalo i původnímu názvu obce „Žernovnice“, který se postupně změnil až do dnešní podoby.

Pohled ze Žernovky (1903)

Pohled ze Žernovky (1905)

Obec byla vždy velmi malá, nikdy neměla ani vlastní kostel. Na počátku 20. století, jak uvádí Ottův slovník naučný, měla necelých 30 čísel popisných. Dějiny obce jsou úzce spjaty s kamenictvím. Počet lomů na katastru obce Žernovka se dá jen těžko určit. Dnes je v obci jeden lom, ve kterém se stále těží kámen (lom v Horce), sedm lomů zatopených (po roce 1989 přešly do soukromého vlastnictví) a dále pak několik lomů zasypaných. Svoji samostatnost ztratila Žernovka okolo roku 1964, kdy byla jako určená zániková obec spojena s obcí Mukařov. Počátkem nového tisíciletí nastává opět pozvolný rozmach nebo spíše oživování Žernovky. Jako každá obec má i Žernovka více či méně tejemná místa a místa s názvy, které dnes již nikdo nedovede vysvětlit. Ke každému místu se váže nějaký příběh. Kdo ví, kolik z těchto příběhů se skutečně přihodilo a kolik jich je spíše pověstmi. Mezi místní názvy patří například les Horka, Na Česalce, Pánova březina, V pařezíčku, U zmrzlých, U třech kop nebo Klepka – potůček, který napouští obecní rybníček. Pod tímto rybníčkem, ve kterém se ještě před padesáti lety dalo koupat, byl v minulosti velký rybník. Ten často zaplavoval celé údolí. Dnes se tomuto místu říká „Na Ďolíku“. Přetrval pouze malý potůček, který vytéká z místního rybníčku a dále pokračuje lesem směrem ke Štíhlicům, po nimiž se vlévá do potoka Šembery. Protože prý v minulosti docházelo vlivem silných dešťů k jeho častému rozvodňování, vysloužil si své jméno, které je pravděpodobně zkomolením slov „Všem bere“.

Žernovské mýty a legendy

Během třicetileté války byly na celém Říčansku způsobeny veliké škody válečné, mnoho obyvatel bylo vybito a řada vesnic vypálena. Některé obce zůstaly dlouho pusté, jiné zanikly a jejich místo postupně zarostlo lesem. Mukařov například byl vypálen a vypleněn a několik let zůstal pustý. Žernovce se naštěstí toto běsnění vyhnulo a zůstala ušetřena. S tímto nelehkým obdobím ji spojuje jedna legenda hovořící o prchající kněžně Ležárce, kterou v lesích mezi Mukařovem a Žernovkou honili žoldáci. Poblíž místa zvaného „Pánova Březina“ byla Ležárka dopadena, mučena a k smrti ubita. Prý se jí, ale podařilo ukrýt v nedaleké studánce zlatý kalich, který tam dodnes hlídá černý pes, jehož vytí ozývající se lesem ohlašuje blížící se neštěstí. Podle umučené kněžny bylo nazýváno na její památku i místo samotné a pramínek tudy protékající, jehož jméno bylo do dnešních dnů časem zkomoleno na Nežárka. Jiná verze hovoří o stříbrném pokladu, který je prý dodnes zakopán někde v okolí Pánovy Březiny, místa, kudy dnes vede lesní Zelená cesta.

Podobná legenda hovoří pro změnu o bílém psu, který hlídá ukrytý zvon z mukařovského kostela ve studánce v části lesa „Dlouhá louka“. Zvon zde byl ukryt v období třicetileté války, když po jejím skončení právě onen bílý strašidelný pes již nedovolil obyvatelům jeho navrácení na kostelní věž. Pes prý dodnes v lese hlídá a nejvíce nebezpečí od něj hrozí, když v Mukařově vyzvání poledne.

Skutečné neštěstí si ale Pánovu Březinu našlo i v nedávné době. Koncem 19. století si nešťastní milenci, kterým rodiče velmi bránili a nechtěli jim dát svolení ke sňatku, zde společně vzali život. Za velkého mrazu se zde vysvlékli a v obětí ve sněhu společně zemřeli. Doufejme, že poslední smutnou příhodou z Pánovy Březiny bude sebevražda mladého studenta z Prahy, který se zde z nešťastné lásky zastřelil. V kůře stromu zde po něm zůstal vyrytý křížek. Předtím, než se vydal do lesa koupil si v koloniálu „U Kratochvílů“ housku a párek na poslední cestu.

Možná je to vše jen souhra nešťastných náhod, a nebo skrývá toto místo nějaká tajemství, která někteří vnímavější dokáží vycítit. Již několik lidí přiznalo, že se v této části lesa necítili dobře a přepadával je stísněný pocit. Prý i koně jsou v tomto místě značně neklidní, nebo si postaví hlavu a odmítají do tohoto úseku lesa vstoupit. Poslední březnový den roku 2004 zde prý byla spatřena podivná průsvitná postava mladé ženy opírající se jednou rukou o strom. Byla dlouhých blond vlasů upravených do tzv. „vlny“ oděná v šedých šatech a místo očí a úst měla jen tmavé skvrny.

Dopisnice z první republiky

Rybníček na Žernovce (cca 1930)

V původní žernovské kronice by se asi podobných příběhů našlo více. Kronika však údajně shořela při velkém požáru počátkem šedesátých let 20. století, kdy vyhořel sklad propan-butanu v domě obecního úřadu (dnes je dům bývalého obchodu se smíšeným zbožím). Objevují se i hlasy, že kronika požár přečkala a stále existuje, avšak do dnešních dnů nebyla nalezena.

(Zdroj: text Martin Holický, foto Vlastimil Hutla)

Turistické zajímavosti

Mlýn Pataki – architektonicky zajímavý objekt přestavěného parního mlýna, nyní penzion s restaurací a sportovně relaxačním centrem – squash, tenis, bazén, sauna

Multifunkční dětské hřiště – nově otevřeno 28. 11. 2009 – herní plocha pro míčové hry a dětský koutek s hradem, houpačkami a pískovištěm

Restaurace Montgomery – tradičn pohostinské zařízení s venkovním posezením a akcemi pro celou rodinu

Stáje „Nádraží“ Žernovka – koňská farma nabízející za příznivé ceny jezdecký výcvik pro začátečníky a projižďky po okolních lesích na koních nebo ponících, od jedné hodiny po několikadenní výlety. Je tu také možnost ustájení vlastních koní.

Zvonička – Žernovka sice nikdy neměla vlastní kostel, ale v historickém jádru obce v ulici K Rybníčku se nachází žulová zvonice z roku 1923 (v roce 2012 rekonstruovaná obcí Mukařov s dotační podporou Středočeského kraje).

Naučná stezka Po stopách kameníků – naše naučná stezka z Mukařova do Žernovky zde sice končí, avšak v tomto místě se můžete napojit na naučnou stezku Po stopách kameníků – nejbližší stanoviště je u zvoničky.

Mapa stezky

Užitečné informace

Lékařská pohotovost Říčany, Komenského náměstí 1910 – tel.: 323601992, 323601992, 323602611

Policie ČR Obvodní oddělení Říčany, Masarykovo nám. 56 – tel.: 974881730, 974881730

Hasičský záchranný sbor Říčany, Černokostelecká 447 – tel.: 950881111, 950881011

Česká pošta Mukařov, Příčná 11 – tel.: 323660398, Po-Pá 8:00–11:00 – 13:00–17:00, So 8:00–10:00 (bez finančních služeb)

GPS pozice

N 49° 59.970', E 14° 45.230'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
OS Mukařov-sko
e-mail:mukarov-sko@volny.cz
http://www.mukarov-sko.cz