česky <<< >>>

Naučná stezka Mukařov – Žernovka

Nová alej - Pomník padlým

Alej byla založena podél nové stezky pro chodce jako vícedruhová (vrby, javory, jeřáby, třešně, hrušně), což odpovídá různým půdním podmínkám v jednotlivých úsecích cesty, zejména pokud jde o míru zamokření, a zároveň přispívá ke zvýšení biodiverzity v krajině. Alej je složena z medonosných druhů přitahujících hmyz, doba kvetení je rozložena postupně od dubna do začátku června s vrcholem v květnu. Ovocné dřeviny spojují přirozeně volnou krajinu s okrajem obce a působí velice dekorativně nejen v době květu, ale i podzimním zbarvením u třešní.

Acer campestre „Elsrijk“

je roubovaným kultivarem domácího druhu – javoru babyka. Objevil se před rokem 1985 v Ohiu v USA, hojně je používán v Nizozemsku. Javor babyka jako druh vynika neobyčejnou přizpůsobivostí a různými růstovými formami. Daří se mu v lužních lesích i na suchých stepích. Vytváří mohutné stromy s nerovnými kmeny i keřové typy. Kultivar Elsrijk má pravidelnou, široce kuželovitou korunu a dorůstá výšky asi 12 m. Jeho hustou korunu rádi využívají ptáci ke hnízdění. Listy jsou odolné proti padlí, které může být jinak u javorů problémem. Stejně jako druh babyka má na větvích korkové lišty.

Sorbus intermedia – jeřáb prostřední

se přirozeně vyskytuje v severní Evropě, původní rozšíření bylo v jižním Švédsku, Dánsku, severním Německu a Skotsku. Ve Švédsku je natolik rozšířen, že se mu také říká jeřáb švédský. Vyniká mrazuvzdorností a není náročný na druh půdy, snáší i suchá stanoviště. Úspěšně roste jak na slunných místech, tak i ve světlých lesích. V našich podmínkách dorůstá výšky 12 m. Listy jsou světle zelené a velké až 11 cm. Jeho červenooranžové malvice o průměru asi 1 cm mají okrasnou hodnotu a poskytují potravu ptákům, kteří si tyto stromy často vybírají i k hnízdění.

Pomník padlým

První světová válka (1914–1918, před rokem 1939 známá jako Velká válka nebo Světová válka) znamenala první globální válečný konflikt, který zasáhl Evropu, Afriku a Asii a probíhal také ve světových oceánech.

Bezprostřední záminkou k válce byl atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Válka propukla mezi dvěma koalicemi: Mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při vypuknutí války byly Spojené království, Francie a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce 1915 Itálie a v roce 1917 Spojené státy americké. Ústředními mocnostmi byly v roce 1914 Rakousko-Uhersko a Německo. K Ústředním mocnostem se přidala také Osmanská říše a v roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a státy Skandinávie. Boje proběhly na několika frontách po Evropě. Celkem bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků. Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností v roce 1918. Formálním zakončením války byla Pařížská mírová konference v roce 1919. České země byly v té době součástí Rakousko-Uherského císařství. V císařské armádě bojovalo celkem asi 1,4 milionu českých vojáků, což byl největší výkon české branné moci v historii. Čeští vojáci bojovali hlavně na italské frontě, kde bojovali v náročných vysokohorských podmínkách a zúčastnili se slavných bitev na Soči a na Piavě. V bojích proti Italům prosluli svou statečností a české jednotky byly považovány za oporu rakousko-uherské armády, což uznávali dokonce i jejich italští protivníci. Čeští vojáci bojovali nejen na straně Rakouska-Uherska, jehož byli občany, ale také na opačné straně fronty. Pro ty se vžil název Československé legie, který však vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. Vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovol­níků, kteří se hlásili zejména do carské armády v Rusku. Tak vznikla legendární „Česká družina“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu). Jiní dobrovolníci vytvořili ve Francii „Rotu Nazdar“. Dobrovolnické vojenské jednotky vznikaly také v Itálii. Legionářů bylo celkem asi 90 tisíc.

Vojáci v zákopu

Císař Karel I. (který nastoupil po smrti Františka Josefa I. Roku 1916) byl jediným z představitelů válčících států, kdo se bojů osobně zúčastnil. Jako hlava státu se ale hlavně usiloval o co nejdřívější ukončení vyčerpávající války. První světová válka zásadně změnila mapu Evropy a zároveň těžce zasáhla do životů většiny tehdejších obyvatel. Celkem si první světový válečný konflikt vyžádal v českých zemích na 300 tisíc padlých vojáků a nepříznivě se projevil i na životě civilního obyvatelstva, které strádalo nedostatkem veškerých životních potřeb. Po válce následovala hrůzostrašná epidemie španělské chřipky, která si vyžádala více mrtvých, než byl počet padlých na všech frontách dohromady. Pro připomenutí padlých v první světové válce (ať už na kterékoli straně) vznikaly po válce pomníky a pomníčky, které můžeme dodnes najít ve většině českýc obcí. Výjimkou nebylo ani Mukařovsko. Pomník ze žernovské žuly ve tvaru obelisku věnovaly svým padlým spojené obce Mukařov a Žernovka – proto je umístěn u silnice mezi vesnicemi. Byl zbudován roku 1921. Svůj pomníček padlým má i Srbín, který v současné době také patří pod Obecní úřad v Mukařově. Péčí OS Pro Srbín byl pomníček nedávno přenesen ze soukromého pozemku na náves.

Pomník v Srbíně

Nápis na pomníku v Žernovce:

František Tůma, Alois Novák, Josef Matys, František Lacina, JUDr. Václav Lokay, Ladislav Sojka, Ladislav Tuček, Josef Kalaš, Josef Šebek, Antonín Hampl, Jaromír Miler, Václav Stárek, Antonín Hervert, Čeněk Jeřábek, Jiří Konečný, Josef Nekvasil

Na památku vojínům padlým r. 1914–1948 věnovaly spojené obce Žernovka, Buda-Mukařov r. 1921

Mapa stezky

Užitečné informace

Lékařská pohotovost Říčany, Komenského náměstí 1910 – tel.: 323601992, 323601992, 323602611

Policie ČR Obvodní oddělení Říčany, Masarykovo nám. 56 – tel.: 974881730, 974881730

Hasičský záchranný sbor Říčany, Černokostelecká 447 – tel.: 950881111, 950881011

Česká pošta Mukařov, Příčná 11 – tel.: 323660398, Po-Pá 8:00–11:00 – 13:00–17:00, So 8:00–10:00 (bez finančních služeb)

GPS pozice

N 49° 59.800', E 14° 45.110'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
OS Mukařov-sko
e-mail:mukarov-sko@volny.cz
http://www.mukarov-sko.cz