česky <<< >>>

Naučná stezka Mukařov – Žernovka

Mukařovsko v minulosti a dnes

Mukařovsko satelitní snímek 2004

Mukařovsko zahrnuje obce Mukařov (s bývalou osadou Buda, částí Louňoviček a Louňovic), Srbín a Žernovka, jež spadají správou pod Obecní úřad v Mukařově. Jedná se o území o rozloze 632,43 ha s 2024 obyvateli (stav v květnu 2010). Pověřeným spádovým centrem jsou 5 km vzdálené Říčany. Z archivních materiálů vyplývá, že Mukařov dostal své jméno od zakladatele Mukara, známého z knížecí družiny 12. století. Když se ve vojsku krále Vladislava I. Vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, dostalo se jim od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze. První doložené údaje o obci Mukařov se datují do počátku 14. století. Před husitskými válkami patřil Mukařov k panství Říčanskému, později k panství Černokosteleckému. Roku 1558 prodala Komora královská statek Kostelec nad Černými lesy za 30 tisíc kop grošů českých panu Jaroslavu Smiřickému, který v Kostelci postavil nádherný zámek s kaplí s rodinnou hrobkou. K tomuto panství patřily i obce Buda-Mukařov, Srbín a Žernovka. Roku 1623 koupil panství kníže Karel z Lichtenštejna. Mukařov byl z velké části zpustošen za třicetileté války, ale přesto od počátku 19. století začal opětovný rozvoj, související s místní farou a kostelem. Avšak ještě na přelomu 19. a 20. století čítala obec, jak uvádí Ottův slovník naučný, pouze 11 domů. Více o pohnuté historii obce a o tom, jak tomu bylo s knížecí družinou a královskými manskými úděly naleznete zde.

Nová etapa rozvoje Mukařova nastává po první světové válce, kdy se Černé lesy spolu s okolními rybníky a nádhernou přírodou stávají vyhledávaným víkendovým útočištěm mnohých Pražanů. V rozmezí dvaceti let mezi první a druhou světovou válkou se několikanásobně zvedá jak počet obyvatel obce, tak počet rekreačních chat. Započatý trend rozvoje obce pokračuje ve 2. polovině 20. století zástavbou okolních polí směrem ke kutnohorské silnici. V letech 1976 až 1992 spadal správou pod Mukařov také sousední Tehovec. Polední vlna rozvoje obce souvisí se sametovou revolucí a následnými restitucemi pozemků a vlnou stěhování Pražanů z velkoměsta do venkovských obcí v dosahu metropole. Tato vlna má za následek postupné prorůstání obcí Mukařov a Srbín. V současné době (květen 2010) tak má Mukařov 373 čísel popisných, Srbín 416 a Žernovka 136. Počet obyvatel celé obce je 2024. Mukařov je v současnosti nejen sídlem obecního úřadu, ale v téže budově (původně škola z 19. století) je také pošta, knihovna, a ordinace praktických a zubních lékařů.

Mukařov v roce 1936

Srbín

Vznik Srbína je datován do stejné doby jako vznik Mukařova, tedy do 12. století. Zakladatel Srbína jménem Srba byl jedním z družiníků krále Vladislava I., který za vzorné služby obdržel v místních Černých lesích manský úděl, na kterém posléze podobně jako ostatní založil svůj dvorec. V okolí Srbína se rozvíjelo kamenictví, což je dnes vidět na několika opuštěných lomech, jinak se jedná o typickou zemědělskou obec obklopenou polnostmi. Ty se v posledním desetiletí částečně mění na stavební parcely, čímž se výrazně proměňuje i podoba celé obce. Zachována však zůstává původní náves s mariánskou zvoničkou, čtyřmi lípami, rybníčkem a pomníčkem padlým. V novodobé historii se postupně daří právě na návsi obnovovat tradice setkávání místních i přespolních na jarmarcích (vánoční a velikonoční) i při oživování lidových zvyků (vynášení Morany).

Srbínská zvonička

Žernovka

Počátek obce Žernovka můžeme hledat přibližně ve druhé polovině 14. století, kdy byla založena jako vojenská osada chránící zemskou stezku z Prahy do Kutné Hory. Později bylo pro Žernovku typické hlavně kamenictví. Svoji samostatnost ztratila Žernovka okolo roku 1964, kdy byla spojena s obcí Mukařov. Počátkem nového tisíciletí nastává opět pozvolný rozmach nebo spíše oživování Žernovky (více o Žernovce na zastavení č. 8).

Symboly obce

Od roku 2009 má obec Mukařov své symboly: znak a vlajku. Protože z historických pramenů nebyl žádný symbol známý, byl znak obce vytvořen zcela nově, podle všech heraldických pravidel. Barvy znaku i vlajky vycházejí ze zemských barev Čech (červená a stříbrná) a z rozlehlých okolních lesů (zelená). Tři smrky symbolizují kromě lesů také tři místní části (Mukařov, Srbín, Žernovka). Mukařovský kostel je zastoupen gotickým obloukem (odkazuje na jeho stavební sloh) a lilií (symbol Panny Marie). Vozové kolo odkazuje k poloze Mukařova na křižovatce historických cest a žernov (mlýnský kámen) symbolizuje Žernovku a její kamenickou tradici.

Mapa stezky

Užitečné informace

Lékařská pohotovost Říčany, Komenského náměstí 1910 – tel.: 323601992, 323601992, 323602611

Policie ČR Obvodní oddělení Říčany, Masarykovo nám. 56 – tel.: 974881730, 974881730

Hasičský záchranný sbor Říčany, Černokostelecká 447 – tel.: 950881111, 950881011

Česká pošta Mukařov, Příčná 11 – tel.: 323660398, Po-Pá 8:00–11:00 – 13:00–17:00, So 8:00–10:00 (bez finančních služeb)

GPS pozice

N 49° 59.620', E 14° 44.430'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
OS Mukařov-sko
e-mail:mukarov-sko@volny.cz
http://www.mukarov-sko.cz