česky <<<

Naučná stezka PR Štěpán

Člověk a krajina

Historie ochrany přírody a krajiny v České republice

První chráněné území (Žofínský prales) zřídil r. 1838 na svém panství Nové Hrady Jiří Augustin Langueval-Buquoy. V roce 1933 bylo vyhlášeno 30 chráněných území a do r. 1938 bylo zřízeno celkem 142 přírodních rezervací. První chráněná krajinná oblast (Český ráj) vznikla až v r. 1956. První národní park (Krkonošský národní park) byl zřízen v r. 1963.

Synantropní druhy rostlin a živočichů

Mnohé druhy rostlin a živočichů žijí v těsné blízkosti lidí, protože je pro ně výhodné využívat člověkem pozměněné prostředí – tyto druhy se nazývají synantropní. K nejčastějším synantropním druhům živočichů patří členovci (např. některé druhy much a pavouků) nebo ptáci (např. čáp bílý, vlaštovka, vrabec). Z rostlin jsou pak nejběžnější různé druhy plevelů.

Nepůvodní druhy rostlin a živočichů

Tyto druhy dokáží často působit na naši přírodu škodlivě – vytlačují původní druhy, podporují erozi půdy nebo mají i zdraví škodlivé účinky. Rozsáhlé šíření nepůvodních druhů nastalo v období rozmachu zámořských cest, především díky objevení Ameriky. K invazním nepůvodním druhům rostlin patří třeba křídlatky, bolševník velkolepý nebo akát, k živočichům např. několik druhů raků, psík mývalovitý nebo norek americký.

Křídlatka

Psík mývalovitý

GPS pozice

N 49° 52.335', E 18° 10.953'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz