česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Rožmberk

Zlatá stoka

Nedaleko odtud protéká nenápadný potok, který představuje hlavní tepnu rybničního systému na Třeboňsku – Zlatou stoku.

Štěpánek Netolický poznal, že řeka Lužnice není spolehlivým zdrojem vody pro napájení rybníků. Kolísání vodní hladiny přinášelo mnohé problémy. Byl přesvědčen, že je nutné vybudovat umělý kanál, který přivede “živou” okysličenou vodu z řeky Lužnice a spojí rybníky v ucelenou vodohospodářskou soustavu. Navázal na již existující kanál mezi řekou Lužnicí a Opatovickým mlýnem, který prodloužil cca 40 km až k Veselí nad Lužnicí, kde vrátil vody zpět do řeky. V roce 1506 vyhotovil plány a vlastní práce začaly v roce 1508.

Původně se tento kanál jmenoval “Příkop”. Nové jméno „Zlatá stoka“ bylo poprvé zmíněno v roce 1665 a vyjadřovalo skutečný přínos, který přinesla vodnímu hospodářství, chovu ryb a pokladnám Rožmberků. Její funkce ani význam se v průběhu staletí nezměnily. V současné době zásobuje přibližně 2 700 ha rybníků, tj. 35 % celkové rybniční plochy na Třeboňsku. Zlatá stoka umožnila propojit síť velkých a malých rybníků pro třístupňový odchov kaprů a rovněž umožnila vybudovat nové velké rybníky. V roce 1570 Jakub Krčín přemístil začátek Zlaté stoky cca 4 km proti proudu Lužnice k Pilaři, kde zřídil jez.

Během staletí plnila i jiné funkce. Odvodňovala prastaré močály v povodí Lužnice a zachycovala přívaly vod. Do Třeboně se po ní dovážel stavební materiál, sloužila k plavení dřeva, k zavlažování pozemků a k pohánění pil a mlýnů. Důležitou roli hrála i v obraně Třeboně – přiváděla vodu do vodního příkopu, který město chránil po mnohá staletí.

video

GPS pozice

N 49° 2.737', E 14° 44.420'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz