česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Ekosystém řeky

Základní informace

Řeka Opava vzniká soutokem Černé, Zlaté (někdy též Střední Opavy) a Bílé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Bílá Opava pramení na jihovýchodních svazích Pradědu, Černá Opava při severozápadních svazích Orlíku a Zlatá Opava pramení na severovýchodních svazích Pradědu. Až od soutoku Střední a Černé Opavy je používán název Opava. Celková délka toku Opavy 109,2 km. Největším přítokem je Moravice. Od počátku toku protéká řeka městy: Vrbno pod Pradědem, Krnov,Opava, Kravaře, Dolní Benešov, Hlučín a Ostrava.

Opava

Průběh toku

Z Vrbna směřuje řeka k jihovýchodu; teče korytem tvořeným četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se stáčí k severovýchodu a tento směr si udržuje až ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter, řeka tudy teče hlubokým údolím a vytváří četné peřeje. Poté se údolí otevírá a řeka protéká nížinou zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově.

Flóra a fauna

Podél dolního toku jsou místy dobře zachována společenstva mokřadních olšin v břehových porostech. Rybník Štěpán představuje velmi cenný biotop tvořící mozaiku vodních, mokřadních, ale i lučních společenstev. Celkem bylo v Opavě zjištěno 16 druhů ryb: jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, karas stříbřitý, pstruh obecný, lipan podhorní, štika obecná, střevle potoční, střevlička východní, cejn velký, hrouzek obecný, mřenka mramorovaná, úhoř říční a okoun říční. V meandrovitých úsecích řeky mezi Opavou a Ostravou žije např. volavka šedivá nebo ledňáček říční.

Ledňáček

GPS pozice

N 49° 52.297', E 18° 11.492'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz