česky english deutsch <<< >>>

Nové Hrady

Dům "U Zámečníka"

Dům čp. 97 se nachází v ulici 5. května, která dříve nesla název Langegasse neboli Dlouhá ulice. Dům byl postaven v roce 1721 zámečníkem Paulem Stadtherrem a zámečnické řemeslo se zde drželo až do konce 2. světové války.

.(Dům 97) <]

Za přední částí domu se nachází dvůr a zadní trakt je zakomponován do původního městského opevnění. Od konce 18. století pak k domu patřila i malá zahrada v přilehlém bývalém příkopu. Jak přední, tak zadní část prošla v průběhu staletí velkými změnami. První stavba dokonce v roce 1776 kompletně vyhořela, nově tehdy dům vybudoval dvorní zámečník Valentin Waxinger.

Od roku 1864 byl dům v držení rodiny Pihofských, která jej vlastnila až do roku 1945, kdy poslední majitelé museli opustit nejen město Nové Hrady, ale i Československo. Dodnes se však do Nových Hradů vrací vnuk poslední majitelky Ernst Pihofsky se svojí sestrou. Na přiloženém obrázku z roku 1930 je možno spatřit poslední majitelku a její dceru Liesi.

Po odchodu rodiny Pihovských se novým majitelem domu stal pan Soumar, v osmdesátých letech pak dům koupila rodina Kulířů. Současný majitel Vladimír Hokr koupil dům v roce 2008 a o dva roky později zahájil celkovou rekonstrukci domu. Část domu je využívána jako penzion, část bude sloužit k bydlení.

Užitečné informace

Kontakt: Mgr. Vladimír Hokr – Sportpenzion „U Zámečníka“, tel.: 777 137 613 nebo e-mail: mitanek13@atlas.cz

GPS pozice

N 48° 47.440', E 14° 46.644'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://www.ruze.ekomuzeum.cz