česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Ve Vlčí

Přírodní rezervace (PR) chránící květnaté louky, mokřady a remízky s hojným výskytem orchidejí.

Původně lesnatá krajina v okolí Vyškovce byla osídlena teprve v 18. století. První osadníci do lesa vyháněli dobytek na pastvu, káceli stromy a vytvářeli tak prostor pro vznikající pastviny a louky.

Na rozmanitosti prostředí se tu významně podílejí také sesuvy. Ty vznikají díky vlastnostem zdejšího podloží. V něm se střídají pískovcové a jílovcové vrstvy. Srážková voda prosakuje propustným pískovcem dokud nenarazí na nepropustný jílovec. Z něj se pak stává kluzká hmota, po které se části svahů sunou dolů. Povrch sesuvů je velmi zvlněný. V dolících se vytvářejí tůně a mokřady, na pahorcích vznikají suché louky a prudké části svahu postupně zarůstají křovinami nebo lesem.

na sesuvech vzniká velmi rozmanité prostředí

Výsledkem sesuvů a lidské práce v PR Ve Vlčí je rozmanitá krajina a druhově bohaté louky s množstvím orchidejí – pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, prstnatec májový prstnatec Fuchsův Soóův, kruštík širolistý.

Dříve zde rostlo také množství vzácných orchidejí, např. pětiprstka žežulník, prstnatec májový či prstnatec Fuchsův Soóův . Bohužel mnohé z nich odsud již vymizely, protože louky nebyly delší dobu udržovány.

pětiprstka žežulník

GPS pozice

N 48° 55.858', E 17° 51.372'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis