česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Fauna II.

Ohrožené druhy

Užovka podplamatá /Natrix tessellata/ je nejedovatý had s délkou těla až 100 cm. Na oranžovém břiše má mnoho černých skvrn – starším výrazem pro skvrnu je „plama“; užovka podplamatá tedy znamená „dole skvrnitá“.Piskoř pruhovaný /Misgurnus fotilis/ je ohrožený druh ryb. Zvláštností je, že kyslík přijímá nejen pomocí žaber, ale také polykáním vzdušného kyslíku, jež vstřebává sliznicí střeva do krevního oběhu.

Silně ohrožené druhy

Kuňka obecná /Bombina bombina/ někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá. Dorůstá délky 4,5 – 5 cm. Má zvláštní obranný prvek – převrátí se na záda a odkryje své výstražné oranžové břicho. Vážka jasnoskvrnná /Leucorrhinia pectoralis/ je silně ohrožený druh a je velkým překvapením, že se objevila i v extrémně zatížené průmyslové oblasti Karvinska na téměř dvaceti lokalitách. Skokan štíhlý /Rana dalmatina/ je schopen velmi dlouhých skoků, běžně i 160 cm daleko a až 80 cm vysoko. V ohrožení doskočí do dálky až 2,5 metru a do výšky 1,5 metru; z kopce dokonce 350 cm do dálky. Čolek obecný /Triturus vulgarit/ je 6–10 cm velký obojživelník. Rozmnožování probíhá ve vodě od dubna do června. Samečkům v té době narůstá vysoký hřeben.

Vážka

Skokan štíhlý

Kriticky ohrožené druhy

Skokan ostronosý /Rana arvalis/ je dlouhý 5–8 cm. Rozmnožování probíhá v březnu a dubnu. Samec je v době páření modrý až modrofialový. Samičky nakladou 2000 vajíček. Velevrub malířský /Unio pictorum/ je druh sladkovodního mlže. Dosahuje velikosti 7,5–10 cm. Malíři kdysi používali jeho lastury k míchání barev.

Velevrub malířský

GPS pozice

N 49° 51.985', E 18° 11.583'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz