česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Sidonie

Přírodní rezervace (PR) chránící původní porost karpatské bučiny.

karpatská bučina

V roce 2007 padl „Král lesa“. Tak se přezdívalo mohutnému buku, který rostl v PR Sidonie. Když vichřice povalila jeho kmen a korunu na zem, lesníci zjistili, že byl vysoký 51,5 m a starý 190 let!

Podobně mohutných a starých stromů zde však roste více. Lesy u Sidonie totiž patří k našim nejlepším bukovým porostům, a proto sem jezdí na odborné exkurze lesníci z celé republiky! Velký podíl na tom má bývalý lesní správce Ing. Alois Indruch.

Když v roce 1953 nastoupil do služby na zdejší polesí, bývalo běžné, že se v lesích prováděly holoseče – na vymezené ploše se pokácely všechny stromy a na vzniklou paseku byly vysázeny mladé sazenice. Ing. Indruch se však snažil o jiný postup. Pokud to šlo, nekácel stromy plošně, ale jednotlivě, nebo ve skupinkách. Místo kupovaných sazenic pak využíval v lese již rostoucí semenáčky, které čekaly, až jim pokácené stromy uvolní místo (přirozená obnova).

přirozená obnova lesa po požáru (borové lesy u Bzence)

Do některých částí lesa skoro vůbec nezasahoval. Proto se v PR Sidonie zachovala bučina, která připomíná původní prales.

PR Sidonie

GPS pozice

N 49° 3.140', E 18° 4.217'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis