česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Pod Hribovňou

Fragment bělokarpatských květnatých luk a pastvin se vzácnými a ohroženými druhy rostlin.

Jedna z posledních lokalit hořečku žlutavého v Bílých Karpatech. Kromě něj zde roste také řada druhů orchidejí, např.: prstnatec bezový, prstnatec májový, pětiprstka žežulník či hlavinka horská. Početnou populaci zde vytváří i mečík střechovitý.

hlavinka horská

mečík střechovitý

pětiprstka žežulník

Lokalita byla donedávna využívána jako jednosečná louka s extenzivní pastvou po první seči. Od r. 1991 nebyla větší část lokality kosena a břemeno údržby lokality přešlo na Správu CHKO Bílé Karpaty. V posledních letech byl obnoven tradiční způsob obhospodařování spočívající v kosením jednou v roce a extenzivní pastvě. Část lokality spolu s ochranným pásmem z východní strany přírodní památky Pod Hribovňou je zahrnuta do nového projektu soukromé biologické rezervace Vlčí prameny.

GPS pozice

N 48° 55.946', E 17° 50.579'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis