česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Pod Cigánem

Přírodní památka asi 1,5 km jihovýchodně od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Katastrální území Nedašov

Přírodní památka asi 1,5 km jihovýchodně od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Zachovalá společenstva pastvin, mokřadů a lesních lemů s bohatým výskytem prstnatce Fuchsova Soóva a dalších ohrožených druhů rostlin.

prstnatec Fuchsův Soóův

Na zamokřených místech roste prstnatec májový a suchopýry, na prameništi ve spodní části území roste bařička bahenní a ohrožený mech krondlovka netíkovitá.

suchopýr

Louka byla v minulosti využívána jako extenzivní pastvina. Od 70. let 20. stol. byla opuštěna a zarůstala náletovými dřevinami. V posledních letech byla část území za přispění vlastníka zbavena náletu, bylo na něm obnoveno kosení a extenzivní pastva ovcí. Přírodní památka Pod Cigánem je jedna z nejlepších lokalit v severní části Bílých Karpat, pokud jde o výskyt vstavačovitých rostlin, a to jak co do počtu druhů na malé rozloze, tak i co do četnosti. Má dobré předpoklady pro uchování, popřípadě zlepšení současného stavu. Uvažuje se také o rozšíření chráněného území připojením přilehlé pastviny.

GPS pozice

N 49° 5.783', E 18° 5.692'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis