česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Ploščiny

Přírodní rezervace (PR) chránící společenstva horských pastvin a přírodě blízkých lesů.

Na Ploščinách se páslo až do 70. let 20. století. Poté začaly pastviny zarůstat hlohem, lískou, břízou a růží šípkovou. V roce 2000 však byly náletové dřeviny vykáceny a o rok později zde byla obnovena i pastva. Díky tomu zde můžete dodnes vidět i některé druhy vzácných orchidejí – vstavač kukačku nebo prstnatec bezový.

vstavač kukačka

prstnatec bezový

Lesní část rezervace je zajímavá výskytem jedle bělokoré. Tato dřevina v minulých desetiletích z našich lesů mizela. Na vině bylo znečištěné ovzduší. Poslední dobou se však jedle do lesů vrací. Nedaleko Ploštiny se nachází soukromá přírodní rezervace Ščúrnica, ve které je chráněna ukázka přirozeného složení bělokarpatské jedlobučiny. O tuto rezervaci pečuje ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách.

GPS pozice

N 49° 8.340', E 18° 3.555'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis