česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Okrouhlá

Přírodní památka (PP) je ukázkou přirozeného smíšeného lesa v severní části Bílých Karpat.

Víte, jak se obnovuje les? Určitě si během odpovědi na otázku vzpomenete, že jste kdysi na pasece zahlédli pravidelně vysázené stromečky, které až vyrostou někdo pokácí a opět vznikne paseka. Jak ale obnova lesů probíhala v dobách, než je začali lidé cíleně pěstovat? Vidět to můžete třeba právě v PP Okrouhlá. Dříve byla většina našich lesů smíšená. To znamená, že v nich rostlo více druhů dřevin. V Okrouhlé dodnes vedle sebe roste buk lesní, dub zimní, javor klen, lípa srdčitá, a také vzácný jilm horský.

Navíc zdejší stromy nebyly vysázeny, ale vyrostly z malých semenáčků. Kromě vzrostlých stromů tu najdete i pomalu trouchnivějící kmeny jejich předchůdců. Když starý strom odumře a spadne, vznikne světlina. A právě na tuto příležitost čekají semenáčky, které se snaží rychle vyrůst a mezeru v lese využít. Padlý strom jim poskytl nejen dost světla, ale tím jak se rozkládá, vrací do přírodního koloběhu také živiny.

Ve starých stromech se nachází také dutiny, které vyhledávají ke hnízdění někteří vzácní ptáci – holub doupňák, nebo strakapoud bělohřbetý. Lesy v Okrouhlé jsou také příhodné pro vzácného brouka tesaříka alpského.

bělokarpatská bučina

GPS pozice

N 49° 2.715', E 18° 3.344'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis