česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Nové louky

Přírodní památka (PP) se zachovalou květnatou loukou nedaleko obce Korytná.

Je květnatá louka přírodní, nebo kulturní výtvor? Zkusme najít odpověď třeba zde, v přírodní památce Nové louky.

Až do poloviny 20. století se lidé na venkově živili převážně zemědělstvím. Téměř v každém domě byla hospodářská zvířata (koně, krávy, ovce a kozy), která se přes léto pásla na pastvinách. Přes zimu je hospodáři ustájili do chlévů a krmili senem z luk.

Louky tedy vznikly díky činnosti člověka a bez pastvy či kosení by velmi brzy zarostly lesem. Můžeme se na ně dívat jako na společný výtvor přírody a člověka. Dokonce by se dalo říct, že květnaté louky jsou podobná památka na život našich předků jako například kroje, výšivky nebo lidové písničky.

Důležitá je pochopitelně i přírodní hodnota luk. Také na Nových loukách roste řada vzácných druhů rostlin – prstnatec bezový a mečík střechovitý.

louka s prstnatci bezovými

mečík střechovitý

GPS pozice

N 48° 55.201', E 17° 40.644'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis