česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Nová hora

Přírodní rezervace (PR) chránící mozaiku květnatých luk, pastvin, mokřadů, ovocným sadů a lesíků.

Botanici zde nalezli 257 druhů rostlin, z nichž mnohé jsou velmi vzácné! Příkladem může být tořič čmelákovitý Holubyho. Květy této zajímavé orchideje opravdu připomínají čmeláka nebo jiný druh hmyzu. Podobnost to není náhodná a souvisí s velmi komplikovaným způsobem opylování tořičů.

Nejdříve se však musíme seznámit s opylovači. Jimi jsou samotářské včely stepnice. Nežijí v rojích jako včela medonosná a nedělí se na královnu a dělnice. Každá samička stepnice se snaží potomstvo zabezpečit sama. Nejprve však potřebuje přilákat samečka, se kterým by se mohla spářit. Proto vydává pachové látky (feromony), kterými samečky na svoji přítomnost upozorní (mezi lidmi mají podobnou funkci parfémy).

Květ tořiče svým tvarem, barevnou kresbou i vůní samičky stepnic napodobuje. Samečci, kteří tuto lest neodhalí, usedají na květy, snaží se s nimi pářit, ale přitom je vlastně opylují.

tořič čmelákovitý

GPS pozice

N 48° 53.359', E 17° 43.579'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis