česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Mravenčí louka

V přírodní památce (PP) je chráněna mozaika květnatých luk, pastvin, mokřadů a křovinami zarostlých mezí.

Podobně jako na mnoha jiných místech v Bílých Karpatech je i terén Mravenčí louky členitý. Může za to geologické podloží, které je tvořeno vrstvami pískovců a jílovců. Při deštích se z jílovců vytváří kluzká plocha, po které se výše uložené vrstvy sesouvají. Na povrchu se pak tvoří terénní vlny nebo sesuvy s prameništi. Pramenné stružky poskytují příznivé podmínky pro rozmnožování mloka skvrnitého.

schéma sesuvu

Mloci patří společně s čolky a žábami mezi obojživelníky. Pohybují se velmi pomalu, a proto by se mohli stát snadnou kořistí např. lišek nebo jiných dravců. Brání se však tím, že žlázami v pokožce vylučují jed samandarin, který může způsobit svalové křeče a malým šelmám i smrt. Proto mají mloci na černém těle nápadné žluté skvrny. Pro dravce je to jasný signál, že tato kořist může být nebezpečná.

mlok skvrnitý

potok u PP Mravenčí louky

GPS pozice

N 48° 58.062', E 17° 49.690'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis