česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Mechnáčky

V přírodní památce (PP) se zachovaly pozůstatky květnatých luk.

V minulosti se zde nacházely rozsáhlé druhově bohaté louky. V 70. letech 20. století však byly z větší části rozorány a přeměněny na pole. Jejich poslední zbytek zůstal právě v přírodní památce Mechnáčky. Území tvořila mozaika teplomilných lučních porostů a drobných mokřadů.

Mokřady však postupně přirozeným vývojem vyschly, část plochy nebyla delší dobu kosena a okraj louky znehodnotily splachy hnojiv z okolních polí. Některé druhy ohrožených rostlin z Mechnáčků zmizely nebo se tu vyskytují jen vzácně, např. hrachor panonský pravý, kruštík bahenní či suchopýry.

V současnosti je sousední pole zatravněno a v přírodní památce byla obnovena pravidelná seč. Díky tomu se stav přírodní památky zlepšuje a z Mechnáčků se opět stává krásná druhově pestrá louka.

na prameništích a mokřadech často roste suchopýr

GPS pozice

N 48° 53.110', E 17° 42.223'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis