česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Machová

Typickým prvkem bělokarpatské luční krajiny jsou osamoceně stojící stromy – solitery. Jsou to většinou duby a lípy, které hospodáři vysazovali hospodáři na okraje svých pozemků. V období sklizně sena poskytovaly stín při pracovním odpočinku a byly také zdrojem palivového dřeva.

Některým dubům ale prosychají větve v korunách. Hlavní příčinou je tracheomykóza. To je houbové onemocnění cév (trachejí), které postihuje především duby:

Mrtvé dřevo stromů je ideálním prostředím pro mnoho vzácných brouků. V rozpadajících se pařezech žijí larvy roháče obecného, v dutinách se vyvíjí zlatohlávek skvostný a osluněné suché větve dubů využívá krasec uherský. Proto jsou i mrtvé stromy nesmírně cennou součástí zdejší přírody.

roháč obecný

rudohlávek jehlancovitý

GPS pozice

N 48° 49.320', E 17° 31.854'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis