česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Kútky

Přírodní rezervace (PR) s druhově bohatými loukami je součástí Obory Radějov.

Kútky byly dříve velmi cenou ukázkou druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. Rostlo zde několik orchidejí i jiných ohrožených druhů rostlin. Od roku 1989 jsou však Kútky součástí Obory Radějov, která se zaměřuje na chov daňků a jelenů. V minulých letech zde došlo k jejich přemnožení. Chovaná zvířata začala nadměrně okusovat semenáčky v okolních lesích a celoročním spásáním a sešlapem poškozovala i luční porosty v rezervaci. Vzácným rostlinám neprospěla ani eutrofizace, tedy nadbytek živin. Ty se do půdy uvolňovaly z trusu přemnožené zvěře.V současnosti jsou stavy v oboře výrazně nižší.

Obora je pro návštěvníky celoročně přístupná. Výjimkou je měsíc červen, kdy dochází k rození mláďat zvěře a období od 15. 9. do 15. 11., kdy probíhá říje a odstřel. Tehdy je vstup do obory zakázán. Pro pěší i cyklistické výlety doporučujeme využívat vyznačené turistické trasy.

kudlanka nábožná

louky v PR Kútky

pětiprstka žežulník

GPS pozice

N 48° 49.676', E 17° 22.519'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis