česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Ekosystémy

Základní informace

Z celkové plochy 45,2 ha zvláště chráněného území dominují zejména vodní plochy (87,8 %). Nejzastoupenější jsou společenstva rákosin a vysokých ostřic (40 % plochy rezervace). Společenstva sladkovodních rostlin zabírají 26 % ploch. Společenstva okřehkovitých rostlin pokrývají plochu 8,5 %, bažinné olšiny 8% a travinné porosty vlhkých stanovišť 6 %.

Jasan

Společenstva rákosin a vysokých ostřic

Dominantní porosty rákosin jsou druhově velmi chudé s převahou rákosu obecného (Phragmites australis). Společenstva vysokých ostřic se vyskytují např. v litorálu tůně Bezedný.

Společenstva sladkovodních rostlin

Společenstvo asociace Trapetum natansis zaujímá velkou část vodní hladiny a má pokryvnost 100 %. Dominantním druhem je kriticky ohrožená kotvice plovoucí (Trapa natans).

Kotvice

Prstnatec

GPS pozice

N 49° 52.014', E 18° 11.720'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz