česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Kaňoury

Přírodní památka (PP) s květnatou loukou a zbytkem pastvin poblíž obce Nedašov.

Kaňoury jsou druhově nejbohatší lokalitou v severní části CHKO Bílé Karpaty. Mohou se pochlubit výskytem celé řady vzácných druhů rostlin. Zájemci o botaniku zde najdou třeba hořec křížatý, hořec brvitý, vstavač mužský znamenaný, pětiprstku žežulník i hlavinku horskou.

vstavač mužský

K bělokarpatským loukám neodmyslitelně patří i skupinky keřů a stromů. Dotvářejí malebnou mozaiku zdejší krajiny a jsou také cenným přírodním biotopem. V přírodní památce Kaňoury využívá křoviny ke hnízdění ťuhýk obecný a úkryt či potravu zde nachází i užovka stromová.

Při zanedbání údržby pozemků však dochází k tomu, že křoviny se šíří a zarůstají i orchidejové louky. Pak je nutné je odstraňovat. K tomu však dochází v době vegetačního klidu, kdy nehrozí rušení nebo zraňování ptáků a dalších živočichů.

kamejka modronachová

GPS pozice

N 49° 6.776', E 18° 6.387'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis