česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Kalábová

V přírodní památce (PP) je chráněno pěnovcové prameniště a mokřad. Nachází se na svazích Studeného vrchu nedaleko obce Březová.

Když před asi 12 000 lety skončila doba ledová, měnilo se klima a chladná step zarůstala lesem. Ten během následujících tisíciletí pokryl téměř celou krajinu. Přesto se tu až do příchodu prvních zemědělců zachovaly bezlesé ostrůvky.

V Bílých Karpatech tomu pomohlo i geologické podloží. To je tvořeno vrstvami pískovců a jílovců. Při deštích se z jílovců vytváří kluzká plocha, po které se výše uložené vrstvy sesouvají. Někdy se dokonce kus svahu i s případným lesem na povrchu utrhne a sjede dolů jako po klouzačce. V místě sesuvu se pak může vytvořit i prameniště nebo mokřad. Tak vzniká velmi proměnlivá mozaika přirozeně odlesněných ploch.

Názorným příkladem tohoto procesu je i Kalábová. Nachází se totiž přímo na sesuvu, který poznáte podle zvlněného terénu v okolí. Pískovce a jílovce v podloží jsou tu navíc prosyceny vápníkem. Ten se na povrchu sráží v podobě bělavého povlaku, kterému se říká pěnovec. Mokřad někdy vyhledávají lesní zvířata, která se tu ráda napájejí a v létě chladí. Proto je jeho nejcennější část obehnána dřevěnou ohradou. Prameniště mohou ohrozit také lidé. Pěnovcové útvary jsou totiž velmi křehké a příliš častý pohyb návštěvníků mokřadu nesvědčí. Děkujeme, že se v Kalábové a jejím okolí pohybujete opatrně a s ohledem na přírodu!

schéma sesuvu

GPS pozice

N 48° 56.226', E 17° 44.845'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis