česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

NPR Jazevčí

Národní přírodní rezervace (NPR) s mozaikou druhově bohatých luk, pramenišť a lesíků v údolí Veličky mezi Suchovskými mlýny a Javorníkem.

Bělokarpatské louky patří k těm druhově nejbohatším v celé Evropě. Jsou však výjimečné nejenom tím, že tu celkem běžně napočítáte přes 60 druhů rostlin na m2, ale i svojí celkovou rozlohou, která přesahuje 4000 ha. K tomuto údaji velkým dílem přispívá i NPR Jazevčí, která má i se svým ochranným pásmem 350 ha, což přibližně odpovídá rozloze 500 fotbalových hřiš­ť.

Milovníky květin jistě potěší informace o výskytu řady vzácných rostlin. Patří k nim hořeček žlutavý, hořec hořepník, mečík střechovitý nebo orchideje tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý, pětiprstka žežulník, prstnatec plamatý sedmihradský či vstavač osmahlý. V minulosti byla část luk v rezervaci opuštěna a zarůstala křovinami. Nyní se jejich větší část jednou ročně kosí a zbytek je přepásán stádem ovcí.

mečík střechovitý

roubený seník

rudohlávek jehlancovitý

GPS pozice

N 48° 52.398', E 17° 33.517'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis