česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Javorůvky

Přírodní rezervace (PR) chránící květnatou louku s prameništi a mokřady na severozápadních svazích Královce u Valašských Klobouk.

Proč je povrch svahů na bělokarpatských kopcích tak často zvlněný? Odpověď leží přímo pod námi. V geologickém podloží se totiž střídají vrstvy pískovců a jílovců. Tomuto jevu se říká flyš. Po vydatných deštích nebo rychlém jarním tání sněhu se voda vsákne do propustného pískovce. Z jílovců se však stane nepropustná a kluzká vrstva, po které se vodou ztěžklé pískovce sunou dolů. Povrch svahu se pak začne vlnit, vznikají malé pahorky a mezi nimi podmáčené dolíky.

schéma sesuvu

Tento úkaz můžete pozorovat i v přírodní rezervaci Javorůvky. Nápadný tu je nejen členitý terén, ale i rozmanité typy vegetace. Na sušších pahorcích najdete vedle běžných druhů jako je šalvěj luční či kopretina bílá i vzácnou bělozářku větvitou. V mokřadech pak roste kromě přesličky bahenní nebo ostřic i ohrožená orchidej kruštík bahenní.

kruštík bahenní

GPS pozice

N 49° 8.140', E 18° 1.800'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis