česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

NPR Javorina

Národní přírodní rezervace (NPR) Javorina je jedno z nejstarších chráněných území na Moravě. Už v roce 1909 vyhlásil šlechtický rod Lichtenštejnů ochranu nad lesy pod jejím vrcholem. Je doloženo, že během posledních 200 let zde nebyly kromě občasného kácení suchých stromů prováděny žádné lesnické zásahy. Zdejší bukové a javorové porosty mají tedy podobu původního pralesa. Stromy jsou zde druhově i věkově různorodé, staré buky a javory se namístě rozpadají a les se obnovuje samovolně pomocí semenáčků.

V bylinném podrostu pralesa brzy na jaře rozkvétá sněženka podsněžník. Ze zvířat tu žije barevně zajímavý plž modranka karpatská a vzácné druhy ptáků – strakapoud bělohřbetý a kos horský.

sněženka podsněžník

Přímo na vrcholu Velké Javoriny byl les již ve středověku vykácen. Vznikla zde v Bílých Karpatech ojedinělá horská louka na které můžete při troše štěstí spatřit ještěrku živorodou.

GPS pozice

N 48° 51.665', E 17° 40.326'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis