česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Chmelinec

Přírodní památka (PP) s mokřadními loukami v údolí potoka Drietomica.

Horské hřbety obvykle rozdělují krajinu na dvě povodí. Povodí je území, odkud všechna voda odtéká do určité řeky a hranice mezi povodími se nazývá rozvodnice. Horský hřbet tedy bývá i rozvodnicí.

Potoky, které pramení na východních svazích Bílých Karpat, tečou do řeky Váh, a patří tedy i do jeho povodí. Naopak potoky, které pramení na západních svazích pohoří, by měly vodu odvádět do řeky Moravy a náležet pro změnu k jejímu povodí. Jenže v mnoha případech tomu tak není.

Mnohé potoky směřující na Slovensko do Váhu mají prudší spád než ty moravské. Mají tedy i větší sílu a schopnost eroze – odnosu materiálu. Jejich prameniště jsou schopny se díky erozi posouvat a tím prodlužovat délku svých toků. Na mnoha místech se prameny posunuly dokonce až přes horský hřbet, tedy rozvodnici. Tomuto jevu se říká říční pirátství – jakoby řeka Váh pomocí bělokarpatských přítoků uloupila řece Moravě kus jejího povodí. Příkladem takového potoku je i Drietomica.

Na vlhkých loukách v údolí Drietomice rostou mnohé vzácné rostliny, např. mečík střechovitý, suchopýr širolistý či tolije bahenní.

mečík střechovitý

GPS pozice

N 48° 56.448', E 17° 51.315'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis