česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Hrnčárky

Přírodní památka (PP) s květnatou louku a pěnovcovým mokřadem nedaleko Strání.

Hrnčárky jsou pro milovníky vzácných rostlin velmi zajímavou lokalitou. V těsné blízkosti tu lze najít rostliny suchomilné i vlhkomilné. Čím je to způsobeno? Vysvětlení je ukryto v geologickém podloží. Po silných deštích nebo rychlém tání sněhu voda prosakuje propustnými pískovci a je zadržována jílovci. Z nich se stává kluzká plocha, po které se výše uložené vrstvy sunou dolů. Povrch svahu se pak zvlní nebo sesune. V dolících pak často vnikají mokřady s mechy, ostřicemi, přesličkou největší, suchopýrem širolistým i některými orchidejemi – kruštík bahenní a prstnatec pleťový. Na vypouklých a sušších pahorcích roste vzácná podkovka chocholatá a hrachor panonský pravý, který v České republice najdete pouze v okolí Strání.

suchopýr širokolistý

GPS pozice

N 48° 54.495', E 17° 40.625'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis