česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Horní louky

Přírodní rezervace (PR) s pozůstatkem květnatých luk na svazích Studeného vrchu.

PR Horní louky

Louky jsou dílem přírody i člověka. Ve středověku bylo běžné, že se dobytek vyháněl na pastvu do lesa. Krávy a kozy okusovaly semenáčky a prasata vyhledávala bukvice a žaludy. Staré stromy dožívaly a mladé neměli z čeho vyrůst. Les řídnul a postupně se z něj stávala pastvina. Později se začaly některé pastviny kosit a tak vznikly louky.

Kdysi rozsáhlé květnaté louky v Bílých Karpatech byly v druhé polovině 20. století ohroženy. Některé byly rozorány nebo přehnojeny, jiné se přestávaly kosit a postupně zarůstaly křovinami a lesem. Nedostatek ani přemíra lidské péče loukám nesvědčí.

V současnosti se louky opět jednou ročně kosí, seno se ihned po usušení odváží a dřevinný nálet je postupně vyřezáván. I díky tomu tu stále přežívá vstavač bledý, mečík střechovitý nebo starček stinný, který jinde než v Bílých Karpatech neroste.

mečík střechovitý

starček stinný

GPS pozice

N 48° 56.821', E 17° 43.457'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis