česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Hluboče

Tato přírodní památka (PP) je ukázkou květnaté karpatské louky ve Vlárském průsmyku na svazích u Hlubočského potoka.

Zatímco některé druhy rostlin jsou rozšířeny po celé Evropě, například pampeliška lékařská, jiné se vyskytují jen na velmi malém území a jinde na světě se s nimi nesetkáte. Takové druhy se označují jako endemitické a patří mezi ně i stařinec dlouholistý. Roste jen na severu Bílých Karpat a ve slovenských pohořích Vtáčnik a Pohronský Inovec. V roce 1983 byl objeven i tady v Hlubočích. Louka však byla záhy pohnojena a tento zásah stařinci, ale i mnoha dalším druhům neprospěl. O deset let později už zde botanici stařinec nenašli, a proto se jej pokusili vrátit výsadbou několika sazenic napěstovaných ze semen z okolních lokalit.

Další vzácností Hlubočí je kriticky ohrožený tořič čmelákovitý Holubyho a další druhy orchidejí – prstnatec bezový nebo prstnatec Fuchsův Soóův.

prstnatec Fuchsův Soóův

tořič čmelákovitý

GPS pozice

N 49° 3.587', E 18° 2.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis