česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Grun

Přírodní památka (PP) s ovocným sadem, květnatou loukou a mokřady podél Soliskového potoka na svazích Malého Lopeníka.

První obyvatelé se na svazích Lopeníka usídlili až na konci 18. století. Většinou pocházeli z Horních Uher (dnes Slovensko) a do nového domova si přenášeli své zvyky i způsoby hospodaření. Mnozí se původně živili salašnictvím, tedy pastvou ovcí na odlesněných hřebenech hor, kterým se říkalo grúně. Bývalé pastviny na hřebeni Malého a Velkého Lopeníka jsou však už zalesněny, a tak jednou z posledních památek na dávné pastýře zůstává název této přírodní památky.

Na Gruni dříve rostla řada vzácných druhů orchidejí. Dnes se tu však pase dobytek ve větším množství, než tyto rostliny snesou. Jsou totiž citlivé na sešlapávání i na obsah živin, který se uvolňuje z trusu dobytka. Proto orchideje z louky vymizely.

Na ovocných stromech v sadu a na keřích můžete zahlédnout posedávat zajímavé druhy ptáků – bramborníčka hnědého nebo ťuhýka obecného.

ťuhýk obecný

GPS pozice

N 48° 56.411', E 17° 46.460'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis