česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Dubiny

V přírodní památce (PP) na úbočí kopce Doubrava u Březové je chráněna druhově pestrá louka s orchidejemi.

Podloží přírodní památky tvoří vrstvy vápnitých pískovců a jílovců, které se nazývají flyš. Ty napomáhají ke vzniku sesuvů, které se na lokalitě projevují zvlněním terénu. Při velkých srážkách nebo po jarním tání sněhu vrstvy nasáknou vodou, ztratí soudržnost a začnou se sunout po svahu dolů. Zvlněný terén sesuvů pak nabízí rozmanité prostředí pro mnoho druhů rostlin i živočichů.

schéma sesuvu

Dubiny jistě zaujmou milovníky rostlin. Najdou zde totiž i několik druhů vzácných orchidejí – vstavač osmahlý, prstnatec bezový, pětiprstku žežulník, vemeník dvoulistý nebo hlavinku horskou.

pětiprstka žežulník

vstavač osmahlý

V minulosti byly Dubiny využívány jako pastvina. Po jejím přerušením však lokalita zarůstala křovinami a orchideje z ní začaly pomalu mizet. Proto je území v současnosti jednou ročně koseno a křoviny zarůstající louku jsou vysekávány.

GPS pozice

N 48° 55.008', E 17° 44.111'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis