česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Drahy

Přírodní rezervace (PR) s teplomilnými trávobylinnými společenstvy na bývalé pastvině.

Na první pohled Vás v přírodní rezervaci Drahy zaujmou hluboké rýhy a nerovnosti. Kdysi zde totiž bývalo shromaždiště obecního dobytka. Krávy svým pohybem narušovaly povrch půdy a v některých místech vytvořily vyšlapané stezky. Pokud zapršelo, tak voda stékala po těchto zvířecích chodnících a odnášela s sebou půdu. Postupně tak vznikaly stále větší erozní rýhy, které zarůstaly jen řídkou vegetací. Na těchto místech se často pásly také ovce a kozy. Historické pastevní využívání Drah je patrné také díky výskytu jalovce obecného, jehož ostrým jehlicím se pasoucí zvířata vyhýbala.

Kvůli vodní erozi jsou zde jen mělké kamenité půdy a řídký luční porost, který však vyhovuje řadě ohrožených druhů rostlin. Při troše štěstí zde objevíte kvést velmi vzácný tořič včelonosný, či vstavač nachový. Na jediném místě v Bílých Karpatech tu roste i koulenka prodloužená.

strže a stepní louky v PR Drahy

tořič včelonosný

GPS pozice

N 48° 55.255', E 17° 38.335'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis