česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Dolnoněmčanské louky

Přírodní rezervace (PR) zahrnující květnaté louky na západním svahu Lesné.

Pokud se podíváte z moravské strany bělokarpatského podhůří směrem k Javořině, výhled vám částečně zakryje vrchol kopce Lesná. Nemůžete si jej splést. Z okolních lesů nápadně vyčnívá jeho odlesněné temeno s rozsáhlou loukou jejíž součástí je i přírodní rezervace Dolněmčanské louky. Tento zajímavý krajinný úkaz je vlastně pozůstatkem valašského způsobu hospodaření.

Někdy během 16. a 17. století až do Bílých Karpat přišli lidé, kteří hospodařili salašnickým způsobem. To znamená, že na odlesněných hřebech hor pásli stáda ovcí a prodávali sýry a jiné mléčné výrobky. Nebyli to rumunští valaši, jak se někdy říká. Rozmanité kulturní a etnické skupiny lidí obývající horský oblouk Karpat si salašnický způsob pastvy si předávaly podobně jako štafetu. To znamená, že na Moravu jej přinesli nejspíše osadníci ze Slovenska.

V přírodní rezervaci Dolněmčanské louky se už dávno nepase. Louka se udržuje pravidelným kosením a díky tomu zde můžeme vidět růst řadu vzácných druhů rostlin – vstavač mužský, vstavač vojenský, pětiprstka žežulník, kosatec trávovitý nebo mečík střechovitý.

mečík střechovitý

pětiprstka žežulník

vstavač vojenský

GPS pozice

N 48° 53.877', E 17° 38.355'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis