česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

NPR Čertoryje

Národní přírodní rezervace (NPR) chránící jeden z největších komplexů květnatých bělokarpatských luk.

Již naše předky zaujal zvlněný terén Čertoryjí. Plynulý svah se mnohdy ze dne na den změnil v rozbrázděnou plochu s množstvím mokřadů a tůní. Jediným vysvětlením pro ně byl zásah nadpřirozených sil – čertů, kteří svah z nějakého důvodu rozryli.

Dnes víme, že vysvětlení tohoto jevu je ukryto v geologickém podloží. Po silných deštích nebo rychlém tání sněhu voda prosakuje propustnými pískovci a je zadržována vrstvami jílovců, které mění na kluzkou plochu. Po ní se výše uložené vrstvy sunou dolů a vytvářejí terénní vlny nebo sesuvy. Zároveň na svahu vznikají nové mokřady či prameniště.

Čertoryje jsou především významná botanická lokalita. Zdejší louky totiž patří k druhově nejbohatším v Evropě. Odborníci na některých místech zaznamenali až 76 druhů rostlin na 1 m2. Celkem na Čertoryjích roste přes 500 druhů rostlin. K nejvýznamnějším patří orchideje, např.: tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý nebo vstavač vojenský. Kromě orchidejí zde rostou i jiné vzácné rostliny – mečík střechovitý, srpice karbincolistá, lilie cibulkonosná, kosatec pestrý a mnohé další.

rudohlávek jehlancovitý

vstavač vojenský

GPS pozice

N 48° 51.080', E 17° 24.074'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis