česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Cestiska

Přírodní památka (PP) chrání teplomilnou vegetaci bývalé pastviny u obce Březová.

V minulosti byl důležitým zdrojem obživy obyvatel Březové chov dobytka. Jedna z pastvin se nacházela přímo nad obcí, na svazích Studeného vrchu. Dnešní přírodní památka je jejím malým pozůstatkem. Tudy byly krávy vyháněny na pastvinu a po stejné trase se vracely také zpět do vesnice. Lokalita byla tehdy protkána hustou sítí dobytčích pěšin a chodníků a zřejmě díky tomu získala název Cestiska. Na internetových stránkách http://kontaminace.cenia.cz/ jsou zveřejněna data z leteckého snímkování ČR v roce 1956. Pokud si zde vyhledáte Březovou, zjistíte, kam až zasahovala dřívější pastvina (dnes je zalesněna), a také uvidíte propletenec zmiňovaných pěšin a cest.

Terén přírodní památky je narušen nejen starými dobytčími stezkami, ale také sesuvy a příležitostnou těžbou stavebního kamene. Na těchto místech se nacházejí mělké a kamenité půdy, které ovlivňují i charakter vegetace, která tu nevytváří zcela zapojený porost.

Milovníky rostlin jistě potěší, že zde roste vzácný kozinec dánský, hořec křížatý nebo orchidej pětiprstka žežulník. Cestiska však zaujmou i zoology. Odborníci zde našli desítky druhů pavouků, brouků a motýlů. Běžného návštěvníka však upoutá spíše otakárek fenyklový nebo užovka hladká.

louka s pětiprstkami

otakárek ovocný

pětiprstka žežulník

GPS pozice

N 48° 55.660', E 17° 43.926'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis