česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

NPP Búrová

Důvodem vyhlášení této národní přírodní památky (NPP) je výskyt kýchavice černé.

kýchavice černá

Když zavítáte na bělokarpatské louky během května a června, jistě vás nadchne jejich barevnost a druhová rozmanitost. Na 1 m2 lučního porostu lze napočítat až 50 druhů různých rostlin. To řadí louky v Bílých Karpatech k nejbohatším v celé Evropě. Tato mimořádná druhová pestrost však byla v minulosti ohrožena intenzivním zemědělstvím. Dokladem toho je i Búrová, kde v 80. letech 20. století probíhalo minerální hnojení a dosev kulturních trav. Přesto se zde zachovalo teplomilné bylinné společenstvo s mnoha vzácnými druhy – kozinec dánský, lilie zlatohlávek, koniklec velkokvětý, vstavač mužský a pětiprstka žežulník.

koniklec velkokvětý

lilie zlatohlavá

Nejvzácnější druh, který zde roste je však kýchavice černá. Ta se v České republice vyskytuje pouze na čtyřech místech. Kromě Bílých Karpat to jsou ještě Podyjí, Džbán ve středních Čechách a vysazena byla také v Českém krasu. Je to teplomilný druh a u nás dosahuje severní hranici svého rozšíření v Evropě.

GPS pozice

N 48° 54.016', E 17° 33.330'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis