česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Fauna I.(ptáci)

Ohrožené druhy

Potápka černokrká /Podiceps nigricollis/ dostala jméno podle bleskového potápění při shánění kořisti. Klade 2 vejce a nějaký čas po vylíhnutí vozí mláďata na hřbetě. Moták pochop /Circus aeruginosus/ je dravec připomínající káně. Jméno dostal podle váhavého letu nízko nad terénem. Samci při toku předvádějí akrobatické kousky – nejrůznější obrátky a prudké lety střemhlav.

Bukáček malý

Silně ohrožené druhy

Chřástal vodní /Rallus aquaticus/ má nohy s dlouhými prsty, které mu umožňují chůzi po plovoucích rostlinách. Dovede plavat a lovit potravu potápěním. Hnízdí pravděpodobně 2× ročně. Rákosník velký /Acrocephalus arundinaceus/ je zpěvný pták žijící většinou v monogamních párech. Své hluboké miskovité hnízdo vplétá mezi stébla rákosů. Ročně mívá až 2 snůšky. Sýkořice vousatá /Panurus biarmicus/ obratně šplhá po rákosových stéblech. Létá trhavě nízko nad rákosím. Mladí ptáci vytvářejí páry na celý život. Hnízdí 2× ročně. Žluva hajní /Oriolus obolus/ je pták velikosti kosa. Samec má výrazné žluté zbarvení těla, kdežto samice je zbarvena nenápadně. Hnízdění započíná koncem května.

Rákosník Velký

Žluva hajní

Kriticky ohrožené druhy

Bukač velký /Botaurus stellaris/ dorůstá délky až 70 cm. Žije skrytě u vod s porosty rákosu a orobince. Hnízdí v porostech těsně nad vodou. Bukáček malý /Ixobrychus minutus/ je naše nejmenší volavka. Žije skrytě v rákosí. Pohybuje se nad vodou na rákosu a lapá do vody po kořisti. Hnízdí v květnu až červenci.

GPS pozice

N 49° 51.784', E 18° 11.839'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz