česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Bílé potoky

Přírodní rezervace (PR) chrání dvě orchidejové louky na levém svahu údolí Klobouckého potoka.

V rezervaci jistě upoutají vaši pozornost mokřady. Všimněte si, že na jejich povrchu se utváří zvláštní bělavá vrstva sypké horniny. To je pěnovec – vápencový povlak, který připomíná hmotu pokrývající stěny v jeskyních (sintr). Jak ale takový útvar mohl vzniknout na loukách u Valašských Klobouk, kde široko daleko žádné jeskyně nejsou?

Příčinou je chemické složení podloží. To je totiž tvořeno vrstvami pískovců a jílovců, které jsou prosyceny vápníkem. Voda při svém průtoku těmito horninami vápník rozpouští a při vývěru na zemském povrchu opět sráží v podobě bílého pěnovcového povlaku nebo kaskád. Od tohoto jevu pochází také jméno lokality Bílé potoky.

Kromě pěnovce jsou zdejší mokřady zajímavé také svojí květenou. Na prameništích roste přeslička největší, suchopýr úzkolistý i některé druhy orchidejí, např. kruštík bahenní a prstnatec májový. V sušší části louky roste dokonce i vzácný tořič čmelákovitý. Území rezervace je ve vlastnictví ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk. Tato organizace zajišťuje její pravidelnou údržbu, především kosení.

suchopýr

tořič čmelákovitý

GPS pozice

N 49° 7.215', E 18° 1.305'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis