česky >>>

Naučná stezka Mukařov – Žernovka

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

První zmínku o farním kostele v Mukařově nalézáme již ve 14. století. Později byl kostel po nějakou dobu v rukou utrakvistů a připojen ke Kostelci nad Černými lesy. Obec Mukařov byla za třicetileté války vypálena Švédy a fara zanikla. Roku 1790 byla zřízena lokálie, která byla povýšena na faru roku 1855. Farním kostelem byl mukařovský kostel až do roku 2009, kdy byla mukařovská farnost připojena k římskokatolické farnosti v Říčanech. K církevním stavbám v Mukařově neodmyslitelně patří i nedaleký Charitní domov. Původní kostel obdélníkového půdorysu s čtvercovou věží na jižní straně byl ve 2. polovině 19. století zbořen kvůli značné zchátralosti. Při bourání kostela byl v každém rohu chrámové lodi nalezen kámen s důlkem – v těchto důlcích byly z olova ulité symboly čtyř evangelistů.

Současný kostel byl zbudován v letech 1890 až 1893 v novogotickém slohu a vysvěcen 13.8.1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Na stavbu přispěl kníže Lichtenštejn částkou 6000 zlatých, sbírka mezi obyvateli dala dohromady 3600 zlatých, další peníze poskytly církevní zdroje. Dovoz materiálu zajišťovala místní šlechta a sedláci bezplatně, neboť pokládali za čest, že se mohou podílat na výstavbě kostela. Vzhledem k tomu, že v okolí Mukařova se nachází velké množství kamenolomů, byl kostel vystaven z místního žulového kamene a je vynikající ukázkou kamenického řemesla. I mnoho kamenických prací bylo provedeno zdarma. Věž čtvercového půdorysu na západní straně kostela je zakončena jehlanovitou střechou. Loď kostela je sklenuta křížovou klenbou, kostel působí světle a prostorně díky širokým hrotitým oknům bez kružeb. V presbytáři jsou dvě původní malovaná okna (Nanebevzetí Panny Marie a svatý Jan Křtitel), darovaná knížetem Janem z Lichtenštejna. Zbylá malovaná okna byla doplněna později. Obrazová výzdoba je dílem malíře Josefa Heřmana: Obrazy na hlavním oltáři znázorňují Ježíše Krista, po stranách se svatým Josefem a Pannou Marií, na postranním oltáři pak je obraz Panny Marie klečící pod křížem. Oltáře, kazatelna a zpovědnice v novogotickém slohu jsou dílem řezbáře Petra Buška ze Sychrova. Některé části zařízení pocházejí z původního kostela. Kostel je registrován jako kulturní památka ev.č. 38089/2–4136. Konají se zde pravidelné bohoslužby a slavné pouti ve druhé polovině srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Na zvon kostela se zvoní poledne a klekání (v 18 hodin), před nedělní bohoslužbou a o zvláštních příležitostech. Více o mukařovském kostele se můžete dozvědět na www.mukarov.cz.

Charitní domov

Nedaleko od kostela se nachází další mukařovská dominanta, malebná budova s křížem na střeše, do roku 1996 klášter kongregace sester svaté Hedviky (společenství zaměřené na pomoc opuštěným a nemocným dětem a dalším osobám v nouzi), který fungoval jako nucené zařízení pro sestry důchodového věku. V letech 1963–1964 tu také pobýval komunisty pronásledovaný kardinál Beran a brněnský biskup Karel Skoupý. Nyní se zde nachází charitní domov pro seniory, kteří potřebují pomoc k běžnému životu a chtějí žít v církevním prostředí. Jeho posláním je umožnit seniorům i nadále žít plnohodnotným způsobem života, na jaký byli zvyklí. Základní zásadou pro poskytování služeb je křesťanský pohled na člověka, úcta k němu, vytváření domova pro seniory a podpora vztahů s okolím.

Josef Beran

Prof. ThDr. Josef kardinál Beran (1888–1969) byl katolický duchovní a teolog. V roce 1942, po atentátu na Heydricha, byl jako rektor teologického semináře zatčen a deportován do koncentračního tábora Dachau, kde zůstal až do konce války. V roce 1946 byl jmenován arcibiskupem pražským. Po komunistickém převratu se statečně postavil proti podřízení církve totalitnímu režimu. V roce 1949 byl komunistickou mocí internován. Roku 1963 byl sice propuštěn, ale nesměl pobývat v Praze. Právě tehdy se usadil v Mukařově v budově dnešního charitního domova. V roce 1965 byl jmenovám kardinálem, ale komunistický režim ho donutil k emigraci do Říma. Později se zúčastnil 2. vatikánského koncilu, kde pronesl důležitý projev O svobodě svědomí. V Římě významně podporoval českou kulturu. Po jeho smrti roku 1969 československá vláda zakázala převoz těla do vlasti; papež Pavel IV. Pak osobně rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben v bazilice sv. Petra po boku papežů. Stal se tak zatím jediným Čechem, jemuž se této pocty dostalo. Od roku 1998 probíhá proces za jeho blahořečení.

Mapa stezky

Užitečné informace

Lékařská pohotovost Říčany, Komenského náměstí 1910 – tel.: 323601992, 323601992, 323602611

Policie ČR Obvodní oddělení Říčany, Masarykovo nám. 56 – tel.: 974881730, 974881730

Hasičský záchranný sbor Říčany, Černokostelecká 447 – tel.: 950881111, 950881011

Česká pošta Mukařov, Příčná 11 – tel.: 323660398, Po-Pá 8:00–11:00 – 13:00–17:00, So 8:00–10:00 (bez finančních služeb)

GPS pozice

N 49° 59.660', E 14° 44.450'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
OS Mukařov-sko
e-mail:mukarov-sko@volny.cz
http://www.mukarov-sko.cz