česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Historie

Základní informace

Rybník Štěpán je poslední vodní plochou z bývalé Jilešovsko – Děhylovské soustavy rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem z Jilešovic. Je nejníže položeným rybníkem před soutokem řeky Opavy a Odry.

Historie rybníka Štěpán

V dřívější době vedle bohatství ryb poskytovaly rybníky i vláhu pastvinám, na kterých se pásal dobytek, jež byl zdrojem obživy. Po ukončení chovu ryb, se rybník začal vypouštět, časem se zazemnil (zanesl bahnem), takže nyní má charakter rozsáhlého mokřadu s převládající plochou rákosin a vysokých ostřin.

Povodeň v roce 1997

V přírodní rezervaci byly velmi výrazně změněny vegetační poměry. Proud se hrází rybníka rozdělil a tlak na vegetaci zesílil, což se projevilo vymletí hráze a následným vyvrácením několika mohutných dubů. Vegetace v rybníku byla roztržena a odplavena, stejně jako ponořené vodní rostliny. Někde došlo k vymletí dna, jinde zase k uložení sedimentačního materiálu.

Rybník Štěpán

GPS pozice

N 49° 51.713', E 18° 11.862'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz