česky <<< >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Druhy v kulturní krajině

Rostliny

Kopřiva dvoudomá /Urtica dioica/ se využívá jako léčivá bylina. Celá je pokryta žahavými chlupy – histamin dráždí kůži, acetylcholin vyvolává pálení a serotonin zvyšuje účinek dvou předchozích látek. Pcháč oset /Cirsium arvense/ je plevelný druh, který se intenzivně šíří. Je odolný a houževnatý, vytváří mnoho tisíc semen, které se šíří i do vzdálenějšího okolí. Drchnička rolní /Anagallis arvensis L./ je jednoletá, drobná bylina, mírně jedovatá pro skot, drůbež a psy. Na jedné rostlině je kolem stopadesáti semen a jejich životnost v půdě je až 10 let.Zvonek rozkladitý /Campanula patula L./ je dvouletá, 25–60 cm vysoká bylina. Vyskytuje se v celé Evropě, kromě nejsevernějších oblastí. V ČR je rozšířen hojně, s rostoucí nadmořskou výškou jeho výskyt ubývá.

Drchnička rolní

Živočichové

Zajíc polní /Lepus europaeus/ váží až 7 kg, tělo měří 60–70 cm; je celkově větší než králík. Dokáže vyvinout rychlost až 70 km/h. Žije jednotlivě, pase se za šera a na rozdíl od králíka si nehrabe nory.Křepelka polní /Coturnix coturnix/ je náš nejmenší polní kur velikosti kosa, délka 18 cm. Žije skrytě v oraništích s různými polními plodinami. Kohoutek žije polygamicky. Samička snáší 7–14 vajec. Čejka chocholatá /Vanellus vanellus/ je pták velikosti holuba. Vztyčitelná chocholka na hlavě dala čejce druhový přívlastek. Je obratný letec; svatební lety se vyznačují prudkým stoupáním a rychlými obraty. Okáč bojínkový /Melanargia galathea/ měří v rozpětí 5 cm. Housenka je světle hnědá do zelena s tmavými pruhy. Žije na různých druzích trav, přezimuje a v dalším roce se kuklí v trsu trávy.

Čejka chocholatá

Okáč bojínkový

GPS pozice

N 49° 51.560', E 18° 11.962'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz