česky <<<

Vinné uličky Mikroregionu Nový Dvůr

Skoronické sklepy

Lidi jsou tu spolu rádi V roce 2000 získaly titul Vesnice roku, ocenění za bohatý kulturní a spolkový život by si zasloužila každoročně. Fašaňk, velikonoční „hrkání“, stavění a kácení máje, jízda králů, dožínky, vinobraní neboli zarážání hory a krojované hody tady nejsou „folklórem“, ale společně prožívanou tradicí. V dokumentech se Skoronice poprvé připomínají jako slovanská ves v roce 1322. Kdo nemá lásky k vinici, nemůže vypěstovat ani víno dobré kvality Historie vinařství v obci je poměrně mladá, ještě v 19. století měli skoronští vinohrady i sklepy na sousedním Vlkošsku. První vinice na obecním katastru se začaly vysazovat v polovině 18. století na kopci západně od obce, kde se dnes říká Vinohrádky. Geodetická mapa z roku 1827 je však už poseta značkami pro vinice a stromy a vinohrádky rozděluje na trati Dlúhý, Krátký, Zelnice a Žleby. Paměť starobylého lisu

Nejstarší známý sklep byl zbudovaný v roce 1910 a na okraji obce při cestě chodníkem do Vacenovic můžete jeho průčelí vidět dodnes. První vinařská stavba na místě dnešní kolonie Žleby vyrostla v roce 1943. Moresův sklep dostal číslo 1 a byl dlouho ojedinělou stavbou mimo obec. Několik nových sklepů v lokalitě Vinohrádky bylo postaveno v roce 1966, patrové lisovny s podkrovím, často i terasou či balkonem se zde začaly budovat v 80. letech minulého století. Uprostřed Vinohrádek, kde cesta údolím zvaným Žleb stoupá k obzoru, má sklep a vinohrad i kronikář slováckého osudu, spisovatel Jožka Holcman. A vedle sklepa stojí vřetenový lis z roku 1810, o kterém Ludvík Vaculík napsal: „Dílo vynesené ze stodoly a postavené na betonové patky, pamatuje devět generací. Jedna z nich na něm učinila několik zápisů. Když bylo z díla strženo plátno, mohli jsme číst vzkazy předků staré až stoosmdesát roků.

Vinobraní aneb Zarážání hory ve Skoronicích je hrou, kterou na základě Horenského práva ze 17. století, z legend a pověstí napsal v roce 1970 Vojtěch Holcman. Hlavní role v ní hrají radní, koně, hotaři, psi a koza. Hra je o důstojnosti a korupci radních, o zákazu vstupu do vinohradu po zaražení hory, trestech za krádeže hroznů i o tom, jaký trest uložit zloději – koze. U toho se zpívá a pije burčák, počet krojovaných účinkujících se pohybuje kolem 50. Vinobraní se koná pravidelně, střídá se s Jízdou králů, dožínkami a dalšími obyčeji.

Užitečné informace

Autor textu:Jan Grombíř

GPS pozice

N 48° 58.980', E 17° 8.596'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Mikroregion Nový Dvůr
Tomáš Salava
Tel.:606768258
e-mail:mikroregion@novy-dvur.cz
http://