česky english deutsch <<< >>>

Svatojánský okruh

Vápnomilná bučina

Současný stav lesů Českého krasu je výsledkem jejich intenzivního využívání počínaje středověkem a snad dokonce některými obdobími pravěku. Praktikovalo se zde pařezinové hospodářství, zejména s pařezově se zmlazjícím habrem, ale i bukem. Výsledkem je obecně na celém území převaha habru nad dubem a těchto obou druhů nad bukem. Habr významně obvlivňuje světelné a humusové podmínky v lese, což se odráží na skladbě podrostu. Vápnomilné bučiny proto patří v Českém krasu k vzáznějším lesním formacím. Bylinné patro není tak bohaté jako u teplomilných doubrav vzhledem k omezeným světelným podmínkám. Vyskytují se zde lýkovec jedovatý a některé chráněné orchideje jako okrotice červená nebo okrotice bílá. V bučině lze za soumraku zahlédnout lovícího hmyzožravého netopýra černého. V tomto biotopu žije brouk pestrokrovečník mravenčí, který se živý různými druhy lýkožroutů a je tak významným regulačním činitelem při redukci dřevokazného hmyzu. V blízkosti zastavení se nachází dva nejlépe vyvinuté a dochované povrchové krasové útvary, závrty. Jsou situovány ve sníženině nad jižním svahem údolí propadlých vod. Tyto nálevkovité závrty fungují jako hltače vod stékajících z okolního území a pravděpodobně vedou do neznámých jeskynních systémů.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.000', E 14° 8.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://