česky english deutsch <<< >>>

Svatojánský okruh

Suťové lesy

Stinné, příkré, skalnaté a suťové svahy a srázy, většinou orientované severním směrem jsou porostlé lesy s hojným zastoupením javorů klenu a mléče, lípy velkolisté a buku. Suťová javořina s lipnicí hajní roste na kamenitých půdách v teplejších, ale mírně vlhkých polohách. Suťové javořiny s bažankou vytrvalou rostou na stinných suťových a skalnatých srázech a mají vyšší požadavky na vlhko a stín. V blízkosti zastávky prochází geologické rozhraní mezi vápenci a sopčenými horninami (vulkanity). Horninové prostředí výrazně ovlivňuje tvorbu nadložního půdního pokryvu a následně i charakter vegetace. Z dřevin zde rostou duby, líska obecná, meruzalka horská a zimolez pýřitý. Z bylin je hojná bažantka vytrvalá, kakost smrdutý, kyčelnice devítilistá, jaterník podléška. Ojediněle se naleznou zástupci orchidejí, například hlístník hnízdák. Z brouků se zde vyskytují například tesařík piluna, střevlík fialový, krajník hnědý. Batolec duhový zastupuje skupinu motýlů. Vzhledem k vlhčímu charakteru severního svahu se zde vyskytuje mlok skvrnitý, ohrožený obojživelník, který je aktivní především v noci, kdy loví nejrůznější bezobratlé živočichy. Ze savců lze zahlédnout v podrostu šplhajícího drobného plšíka lískového.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.243', E 14° 8.362'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://