česky deutsch <<< >>>

Vrch svatého Kříže

Flora a ptáci

Vážení návštěvníci, nacházíte se u dětského hřiště parku Vrch sv. Kříže v městské části Praha 3. Park je důležitou zelenou plochou města a obývá jej mnoho živočichů, dřevin a bylin. Můžete zde vidět tažné druhy ptáků, které obývají náš park pouze určitou část roku – rorýs obecný, pěnice pokřovní, pěnice černohlavá, špaček obecný, drozd zpěvný, rehek domácí, rehek zahradní, pěnkava obecná, zvonohlík zahradní, zvonek zelený, stehlík obecný, červenka obecná. A dále jsou zde stálé druhy ptáků – holub domácí, hrdlička zahradní, poštolka obecná, strakapoud velký, žluna zelená, sýkora modřinka, sýkora koňadra, kos černý, brhlík lesní a straka obecná. Ze stromů jsou zde k vidění Javor mléč, Javor klen, Javor stříbrný, Lípa velkolistá, Lípa srdčitá, Dub zimní, Dub letní, Trnovník akát, Platan javorolistý, Jírovec maďal, Jedlovec kanadský a Borovice černá. Keřový podrost zde tvoří Zlatice převislá, Meruzalka alpská, Bez černý, Šeřík obecný, Pustoryl věncový, Růže šípková a Přísavník pětilistý. Vliv velkoměsta zdejší biodiverzitě neprospívá, je proto nutné o floru i faunu dbát. Mimo městskou část se o přírodu na Vrchu sv. Kříže stará například občanské sdružení Ekocentrum Koniklec se sídlem na Praze 3, které v roce 2003 za podpory městské části, instalovalo ptačí budky typu sýkorník, které můžete vidět ve výšce asi 3 metry na stromech v parku a které pomáhají udržet stav ptactva v parku.

GPS pozice

N 50° 5.129', E 14° 27.853'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://