česky deutsch <<< >>>

Vrch svatého Kříže

Vzácní živočichové

Ačkoliv leží tato lokalita přímo v srdci velkoměsta Prahy (Staroměstské náměstí je vzdáleno 2200 metrů), je i zde možné najít řadu ohrožených živočichů. Zajímavosti o některých z nich jsou popsány v textu. Slepýš křehký (Anguis fragilis) je představitel beznohých ještěrek a patří do skupiny silně ohrožených plazů v ČR. Čolek obecný (Triturus vulgaris) je 6 – 10 cm dlouhý obojživelník. Samec je větší než samice. Je nejběžnějším druhem čolka u nás a přesto patří do skupiny silně ohrožených obojživelníků v ČR. Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je středně velký hlodavec z čeledi veverkovitých obývající území od západní Evropy až po východní Asii. V České republice se vyskytuje v lesích všech typů, parcích, alejích, větších zahradách nebo hřbitovech a patří do skupiny ohrožených savců v ČR. Ropucha zelená (Bufo viridis) je druh žáby z čeledě ropuchovití. Ropucha zelená velikostí málokdy přesáhne 8 cm. Zbarvení hřbetu je bělavé s zelenými až olivovými skvrnami, břicho je bílé až nažloutlé. Ropucha patří do skupiny ohrožených obojživelníků v ČR. Užovka obojková (Natrix natrix) je evropský nejedovatý had z čeledi užovkovitých a patří do skupiny ohrožených plazů v ČR. Ještěrka obecná (Lacerta agilis, Linnaeus) je jeden z nejrozšířenějších druhů ještěrky v České republice. Žije pod kameny nebo ve skulinách a patří do skupiny silně ohrožených plazů v ČR. Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius L.) je motýl z čeledi otakárkovitých. Obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami a patří do skupiny ohroženého hmyzu v ČR.

GPS pozice

N 50° 5.118', E 14° 27.726'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://