česky english deutsch polski <<< >>>

Památné stromy Frenštátska a Novojičínska

Lípa Kristiána Davida

Základní informace

Jedná se o lípu malolistou neboli srdčitou (Tilia cordata), která roste na okraji lesa Libotína v obci Ženklava. Lípa byla vyhlášena památným stromem v roce 2007. Její obvod kmene měří 515 cm, výška stromu je 20 m. Lípa byla pojmenována po ženklavském rodákovi a misionáři Kristiánu Davidovi.

Lípa Kristiána Davida

Jmelí

Zajímavosti

Nejproslulejší ženklavský rodák Kristián David se narodil roku 1692 v katolické rodině. Vyučil se tesařem v Životicích, kde se také začal zajímat o protestantství. Pomáhal převádět do Saska pronásledované členy Jednoty bratrské a šířit protestantské knihy. V roce 1733 zamířil spolu s bratranci Stachovými do Grónska, aby zde pomohl založit misii a novou bratrskou osadu, po té zamířil do Švýcarska, kde kázal a psal bratrské písně. Do grónska se vrátil ještě dvakrát a podílel se na výstavbě prvního kostela. Ačkoliv neměl žádné vzdělání, měl pověst věhlasného kazatele. Po odchodu do exilu kázal v Halle, v Holandsku, jakož i v baltských zemích. Přičítá se mu zásluha, že položil základy moravskobratrské misionářské diaspory. V roce 1749 zamířil s tzv. „ Třetí mořskou kongregací “ do Ameriky, kde taktéž pomáhal při výstavbě osad Nazareth a Bethlem v Pensylvánii. Kristián David zemřel roku 1751. Na jeho rodném domě v Ženklavě visí pamětní deska.

Lípa Kristiána Davida

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice http://www.koprivnice.cz/

GPS pozice

N 49° 34.603', E 18° 6.168'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz