česky english deutsch <<<

Od Větruše k Josefínce

Milenci a Josefínka

Skalní útvar ve tvaru dvou obřích postav, který lidé nazývají Milenci, se nachází přibližně sedm kilometrů jižně od Ústí nad Labem. Vede k němu žlutá turistická značka z hradu Střekov přes Podlešín a od turistického informačního místa „Skály“ modrá dolů do Vaňova. Tyto dvě skály vyčnívající z úbočí Vaňovského vrchu tvoří zvláště pevná a vzácná hornina magmatického původu tzv. monchiquit, který velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Má tmavou až černou barvu podobnou čediči. Ze stejného materiálu je i skalní útvar Samotář na protějším břehu Labe ve svahu Vysokého Ostrého. Tyto dvě mohutné věže stojící těsně vedle sebe dosahují výšky přes deset metrů a jsou vyhledávány především horolezci. Od Milenců je lepší se vrátit zpět po modré, stejnou cestou do kopce, neboť pěšina od věží dolů k Vaňovu vede přes pohyblivá suťová pole a je velmi špatně schůdná. Po návratu z odbočky můžete pokračovat po lesní cestě k další odbočce, která vede na vrchol Panenské skály tzv. Josefínky. Josefínka je vysoký, strmý skalní výběžek na východním úbočí Vaňovského vrchu dosahující výšky 367 metrů. Jedná se o vypreparovanou čedičovou žílu se zajímavým rostlinstvem a s hezkým výhledem po labském údolí. K jejím třem skaliskům se vztahují různé báje a pověsti. Jedna z nich vypovídá o třech začarovaných dívkách, které svým zpěvem lákaly labské plavce, a proto je bohové ve svém hněvu nechali zkamenět. Jiná pověst hovoří o skalisku s podobou sedící ženy v gotickém čepci, Josefínce, která hledí k řece a její kamenné slzy stékají do údolí. V mládí omývala své nohy v Labi a vedle sebe měla druha. Voda časem podemlela jeho základy, a proto se zřítil do koryta řeky. Obyvatelé ho nazvali Lodním vlkem. Těmito místy se obávaly lodě proplout. Až zvýšená hladina řeky Labe po dostavbě zdymadla ho pohřbila nadobro. Ani od těchto skalních útvarů není bezpečné sestupovat dolů po neznačených stezkách.

Milenci

Skalní útvary s výhledem k Labi

Užitečné informace

www.usti-nad-labem.cz

GPS pozice

N 50° 37.019', E 14° 3.442'
[GPX]

[MAPY.CZ]