česky english deutsch <<< >>>

Od Větruše k Josefínce

Vrkoč

Národní přírodní památka Vrkoč je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří a nachází se přibližně 3,5 km jižně od Ústí nad Labem. Lokalita je přístupná po tzv. Juliově stezce od Větruše, (po zelené značce) nebo od silniční komunikace, která vede z Ústí nad Labem do Lovosic, ze zastávky MHD U Vodopádu.
Národní přírodní památkou byla oblast o výměře 1,4 ha vyhlášena roku 1966. Hlavním ochranářským zájmem v tomto území je vypreparovaná žíla olivinického čediče s charakteristickým vějířovým uspořádáním odlučných sloupců. Vrkoč je vynikající ukázkou této sloupcovité odlučnosti čedičové horniny. Zvláštní orientace sloupků je způsobena ochlazováním v době tuhnutí. Chladnoucí hornina rozpukala na sloupy, které jsou kolmo k ploše tuhnutí. Sloupce jsou nejlépe patrné v čele protáhlého útvaru nad železniční tratí z Ústí nad Labem do Prahy. Magma, které utvořilo tento skalní útvar, proniklo do souvrství pískovců a postupně tuhlo. Utvořené šestiboké nebo pětiboké hranoly mají průměrnou tloušťku do 20 cm. K odkrytí tohoto tělesa došlo odstraněním málo pevných okolních usazenin erozní činností řeky Labe. Skalní útvar Vrkoče prorůstá výrazně žlutá tařice skalní (Aurinia saxatilis), která vyhledává právě skalnatá stanoviště. V okolí se také vyskytují běžné hájové a vlhkomilné rostliny s množstvím druhů, které jsou typické pro suťové lesy. Skladba dřevin suťových lesů je blízká přirozenému prostředí. Část Vrkoče byla v 19. století odtěžena. Vytěžený kámen byl převážně použit na probíhající stavbu železniční trati. Další podobným čedičovým útvarem je Národní přírodní památka Panská skála. Z vyhlídky přímo nad skalním útvarem je krásný výhled na labské údolí a hrad Střekov, který se vypíná vysoko na skále nad řekou Labe.

Vrkoč

Vrkoč od silnice

Vrkoč s pohledem k Ústí n.L

Vrkoč s pohledem na Labe

Užitečné informace

www.usti-nad-labem.cz

GPS pozice

N 50° 37.902', E 14° 2.849'
[GPX]

[MAPY.CZ]